PENGAWAS KEMENAG PASTIKAN UJIAN AGAMA TERLAKSANA

Soal USTI yang diujikan di SMA/SMK dibuat melalui Kemenag ,sehingga perlu pengawasan kemenag untuk memastikannya. Hari rabu ibu pengawas berkunjung ke SMAN 8 Mataram melakukan pengawasan ke kelas kelas di dampingi Ketua Panitia dan Kepala Sekolah SMAN 8 Mataram.